In – Nhuộm vải

Cung ứng các sản phẩm vải phổ thông như: Kaki, Kate, Lanh, Len, Tơ tằm…

Call
X